15

Grammatical cases in the Finnish language

61 letters

Longest Finnish compund word (lentokone­suihkuturbiini­moottori­apumekaanikko­aliupseeri­oppilas)

Source: Guinness World Records

49 letters

Longest Finnish non-compound word (epäjärjes­telmäl­listyttä­mä­ttömyydel­länsä­kään­köhän)

Source: Guinness World Records