49 letters

Longest Finnish non-compound word (epäjärjes­telmäl­listyttä­mä­ttömyydel­länsä­kään­köhän)

Source: Guinness World Records