49 letters Longest Finnish non-compound word (epäjärjes&shytelmäl&shylistyttä&shymä&shyttömyydel&shylänsä&shykään&shyköhän)